6 апреля 2020 года

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

 

Последование всенощного бдения

 

для домашнего (келейного) совершения

 

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ

 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. 

 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

 

Го́споди, поми́луй, 12. 

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 

Псалом 4

 

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

 

Псалом 6

 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от Мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

 

Псалом 12

 

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

 

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

 

И поклоны три. 

 

Го́споди поми́луй, трижды. 

 

Сла́ва и ны́не:

 

Псалом 24

 

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

 

Псалом 30

 

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

 

Псалом 90

 

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. 

 

Го́споди поми́луй, трижды. 

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

С нами Бог

 

С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог.

 

Услы́шите до после́дних земли́: Я́ко с на́ми Бог.

 

Могу́щии покаря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог.

 

А́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете: Я́ко с на́ми Бог.

 

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь: Я́ко с на́ми Бог.

 

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас: Я́ко с на́ми Бог.

 

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся: Я́ко с на́ми Бог.

 

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх: Я́ко с на́ми Бог.

 

И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние: Я́ко с на́ми Бог.

 

И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им: Я́ко с на́ми Бог.

 

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог: Я́ко с на́ми Бог.

 

Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий: Я́ко с на́ми Бог.

 

Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы: Я́ко с на́ми Бог.

 

Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам: Я́ко с на́ми Бог.

 

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́: Я́ко с на́ми Бог.

 

И ми́ра Его́ несть преде́ла: Я́ко с на́ми Бог.

 

И нарица́ется И́мя Его́, Вели́ка Сове́та А́нгел: Я́ко с на́ми Бог.

 

Чу́ден Сове́тник: Я́ко с на́ми Бог.

 

Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра: Я́ко с на́ми Бог.

 

Оте́ц бу́дущаго ве́ка: Я́ко с на́ми Бог.

 

И паки: С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог.

 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. С на́ми Бог.

 

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. С на́ми Бог.

 

Я́ко с на́ми Бог.

 

И тропари́:

 

День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер, прошу́, с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

 

Сла́ва: День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер, прошу́, с но́щию безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

 

И ны́не: День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

 

Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: А́нгелов же вся Во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное. Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас, ами́нь.

 

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

Молительные стихи

 

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных.

 

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных.

 

Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных.

 

Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных.

 

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных.

 

(Здесь мы обращаемся к особо чтимым святым нашего храма, 

 

а также к тем святым, кого мы особо почитаем)

 

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных.

 

Бо́же, очи́сти нас гре́шных.

 

Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас.

 

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: 

 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

 

Тропарь Благовещения, глас 4:

 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Го́споди поми́луй, 40. 

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

 

Молитва Василия Великаго

 

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 

Псалом 50

 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

 

Псалом 101

 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

 

Молитва Манассии царя Иудейска

 

Го́споди Вседержителю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: 

 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

 

Кондак Благовещения, глас 8:

 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Го́споди поми́луй, 40. 

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

 

И молитву:

 

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

 

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви на́шему, Бо́гу.

 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

 

Псалом 69

 

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

 

Псалом 142

 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 

Великое славословие

 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

 

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

 

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Стихиры на литии

 

Глас 1:

 

В шесты́й ме́сяц Архистрати́г по́слан бысть/ к Тебе́, Де́ве и Чи́стей,/ возвести́ти Тебе́ сло́во спасе́ния,/ вку́пе же и зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ роди́ши Сы́на преве́чнаго из Отца́,/ и спасе́т лю́ди Своя́ от грех их.

 

В ме́сяц шесты́й по́слан бысть с Небесе́ Гаврии́л Арха́нгел/ во град галиле́йский Назаре́т/ принести́ Отрокови́це ра́дость благове́щения./ И, прише́д к Ней, возопи́, глаго́ля:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю;/ ра́дуйся, вмести́лище невмести́маго естества́,/ Его́же бо Небеса́ не вмести́ша,/ утро́ба Твоя́ вмести́, Благослове́нная;/ ра́дуйся, честно́е Ада́мово воззва́ние, и Е́вино избавле́ние,/ и ра́дость ми́ра,/ и весе́лие ро́да на́шего.

 

По́слан бысть Арха́нгел Гаврии́л с Небесе́ от Бо́га/ к Де́ве нескве́рней во град галиле́йский Назаре́т/ благовести́ти Ей стра́ннаго о́браза зача́тие./ По́слан бысть раб безпло́тен/ ко одушевле́нному гра́ду и две́ри мы́сленней/ возвести́ти Влады́чняго прише́ствия сни́тие./ По́слан бысть во́ин Небе́сный к Пресвяты́я сла́вы пала́те/ проугото́вати Зижди́телю жили́ще неотъе́млемо,/ и, прише́д к Ней, взыва́ше:/ ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный,/ четверозра́чных пресла́внейший;/ ра́дуйся, седа́лище Царя́ Небе́снаго;/ ра́дуйся, горо́ несеко́мая, прия́телище пречестно́е,/ в Тебе́ бо все исполне́ние всели́ся Божества́ теле́сне/ благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго/ и соде́йством Всесвята́го Ду́ха;/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

Глас 2:

 

Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь:/ ра́дуйся, неневе́стная Ма́ти и неискусобра́чная./ Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку,/ ни ужаса́йся, Арха́нгел бо есмь./ Змий прельсти́ Е́ву иногда́,/ ны́не же благовеству́ю Тебе́ ра́дость,/ и пребу́деши нетле́нна,/ и роди́ши Го́спода, Пречи́стая.

 

 

 

Го́споди, поми́луй. 40.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Стихиры на стиховне

 

Глас 4:

 

В шесты́й ме́сяц по́слан бысть Арха́нгел/ к Де́ве Чи́стей/ и, ра́доватися Ей прире́к,/ благовести́ из Нея́ Изба́вителю проити́./ Те́мже, прии́мши целова́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га,/ несказа́нно благоволи́вшаго вочелове́читися/ во спасе́ние душ на́ших.

 

Стих: Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего.

 

Язы́ка, его́же не ве́дяше,/ услы́ша Богоро́дица:/ глаго́лаше бо к Ней Арха́нгел благове́щения глаго́лы,/ отону́дуже ве́рно, прии́мши целова́ние,/ зача́т Тя, Преве́чнаго Бо́га./ Те́мже и мы, ра́дующеся, вопие́м Ти:/ из Нея́ воплоти́выйся непрело́жно Бо́же,/ мир ми́рови да́руй/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ воспо́йте Го́сподеви, вся земля́.

 

Се воззва́ние ны́не яви́ся нам:/ па́че сло́ва Бог челове́ком соединя́ется,/ Арха́нгеловым гла́сом пре́лесть отгоня́ется./ Де́ва бо прие́млет ра́дость,/ земна́я бы́ша Не́бо,/ мир разреши́ся пе́рвыя кля́твы./ Да ра́дуется тварь и гла́сы да воспое́т:/ Тво́рче и Изба́вителю наш,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Днесь ра́дость благове́щения,/ де́вственное торжество́,/ ни́жняя с Вы́шними совокупля́ются./ Ада́м обновля́ется,/ и Е́ва пе́рвыя печа́ли свобожда́ется,/ и сень на́шего существа́,/ обоже́нием прие́мшаго смеше́ние,/ Це́рковь Бо́жия бысть./ О, та́инство! О́браз истоща́ния неве́домь,/ бога́тство бла́гости несказа́нно:/ А́нгел слу́жит чудеси́,/ Деви́ча утро́ба Сы́на прие́млет,/ Дух Святы́й низпосыла́ется,/ Оте́ц свы́ше благоволи́т,/ и измене́ние о́бщим твори́тся сове́том,/ в не́мже и и́мже спа́сшеся,/ вку́пе с Гаврии́лом к Де́ве возопии́м:/ ра́дуйся, Обра́дованная,/ из Нея́же спасе́ние – Христо́с Бог наш,/ е́же по нам прие́м естество́,/ к Себе́ возведе́./ Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Молитва святаго Симеона Богоприимца

 

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

 

Та́же:

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды, и три поклона.

 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас: Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

 

Тропа́рь пра́здника, глас 4:

 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю. Трижды.

 

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

 

Псалом 33

 

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

 

УТРЕНЯ

 

Шестопсалмие

 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды.

 

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды.

 

Псалом 3

 

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

 

Псалом 37

 

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 

Псалом 62

 

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов.

 

Го́споди поми́луй. Трижды. 

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Псалом 87

 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

 

Псалом 102

 

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 

Псалом 142

 

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды

 

Го́споди, поми́луй. 12 раз

 

Сла́ва, и ны́не: 

 

Бог Госпо́дь и тропари́

 

Глас 4:

 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

 

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

 

Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

 

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

 

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

 

Тропарь праздника, глас 4:

 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю. Трижды.

 

Кафи́змы и седа́льны

 

Го́споди, поми́луй. Трижды

 

Сла́ва, и ны́не:

 

И чтем кафи́сму 10-ю (зри Псалтирь)

 

Го́споди, поми́луй. Трижды

 

Сла́ва, и ны́не:

 

По кафисме седа́льны праздника:

 

Вели́кий воево́да невеще́ственных А́нгел, во град Назаре́т предста́в,/ Царя́ возвеща́ет Тебе́, Пречи́стая, веко́в и Го́спода,/ ра́дуйся, – глаго́ля Тебе́, – Благослове́нная Мари́е,/ непостижи́мое и несказа́нное чу́до, челове́ков обновле́ние.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Днесь вся тварь ра́дуется,/ я́ко – е́же ра́дуйся, – Тебе́ глаго́лет Арха́нгел,/ благослове́нная честна́я и пречи́стая Ма́ти Христа́ Бо́га./ Днесь омрача́ется змии́но шата́ние,/ кля́твы бо пра́отчи разреша́ется сою́з./ Те́мже и непреста́нно вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Полиелей

 

Избраннии стихи из псалмов 134 и 135:

 

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, трижды.

 

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды.

 

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

 

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды.

 

Велича́ние:

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

Псалом избранный:

 

Боже, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву.

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

Благовести́те день от дне спасе́ние Бо́га на́шего.

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

От плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м.

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

Сни́дет, я́ко дождь на руно́ и я́ко ка́пля ка́плющая на зе́млю.

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

Бу́дет и́мя Его́ благослове́но во ве́ки, и благословя́тся в Нем вся коле́на земна́я.

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды

 

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю!

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Седа́лен пра́здника, глас 4:

 

Гаврии́л с Небесе́, е́же ра́дуйся, зове́т Честне́й,/ я́ко зачне́т во чре́ве Преве́чнаго Бо́га,/ сло́вом концы́ соста́вльшаго./ Те́мже Мариа́м отвещава́ше:/ безму́жна есмь и ка́ко рожду́ Сы́на?/ безсе́менное рожде́ние кто́ ви́де?/ И, сказу́я, глаго́лаше А́нгел Богоро́дице и Де́ве:/ на́йдет на Тя Дух Святы́й,/ и си́ла Вы́шняго осени́т Тя.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Ин седа́лен пра́здника:

 

По́слан бысть Гаврии́л к Де́ве Мари́и и возвести́ Ей неизглаго́ланную ра́дость,/ я́ко безсе́менно зачне́т и не истле́ет,/ роди́ши бо Сы́на, Предве́чнаго Бо́га, и спасе́т лю́ди Своя́ от грех их./ И свиде́тельствует посла́вый мя вопи́ти Тебе́, Благослове́нная, е́же ра́дуйся:/ Де́ва роди́ши, и по рождестве́ па́ки пребу́деши Де́ва.

 

Степе́нна

 

Антифо́н 1, гла́с 4:

 

От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя стра́сти, но Сам мя заступи́, и спаси́, Спа́се мой.

 

Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода, я́ко трава́ бо огне́м бу́дете изсо́хше.

 

Сла́ва, и ны́не:  Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся, и чистото́ю возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

 

Проки́мен, глас 1: 

 

Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

 

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву,/ воспо́йте Го́сподеви, вся земля́.

 

Благовести́те день от дне/ спасе́ние Бо́га на́шего. 

 

Го́споди, поми́луй.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

И чтем Ева́нгелие пра́здника:

 

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси роди́. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

 

Русский перевод: В те дни, Мария, встав, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его. Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.

 

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Псало́м 50 с припе́вами

 

Псало́м 50

 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо  в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 

Слава, глас 6: 

 

Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

 

И ныне, Богородичен: 

 

Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

 

Таже, глас 6: 

 

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

 

Стихи́ра пра́здника, глас 2:

 

Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь:/ ра́дуйся, Неневе́стная Ма́ти и Неискусобра́чная./ Не удивля́йся стра́нному моему́ зра́ку,/ ни ужаса́йся, Арха́нгел бо есмь./ Змий прельсти́ Е́ву иногда́,/ ны́не же благовеству́ю Тебе́ ра́дость,/ и пребу́деши нетле́нна,/ и роди́ши Го́спода, Пречи́стая.

 

Го́споди, поми́луй. 12 раз

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Кано́н

 

Песнь 1

 

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Да пое́т Тебе́, Влады́чице, дви́жа свире́ль духо́вную, Дави́д, пра́отец Твой:/ послу́шай, Дщи, ра́дованнаго гла́са от А́нгела,/ ра́дость бо возвеща́ет Тебе́ неизглаго́ланную.

 

А́нгел возопи́:

 

Вопию́ Тебе́, веселя́ся,/ приклони́ у́хо Твое́ и вонми́ ми,/ Бо́жие возвеща́ющу безсе́менное зача́тие,/ обрела́ бо еси́ благода́ть пред Бо́гом,/ ея́же никогда́же обре́те друга́я, Всечи́стая.

 

Богоро́дица рече́:

 

Да разуме́ю, А́нгеле, твои́х глаго́л си́лу,/ ка́ко бу́дет, е́же рекл еси́, глаго́ли я́вственнейше?/ Ка́ко зачну́, Де́ва су́щи, Отрокови́ца?/ Ка́ко же и Ма́ти бу́ду Зижди́теля Моего́?

 

А́нгел возопи́:

 

Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню,/ и ра́дуюся, зря Твое́ утвержде́ние./ Дерза́й, Влады́чице,/ Бо́гу бо хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная.

 

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Песнь 2 

 

Трипеснец Триоди:

 

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г: ма́нну одожди́вый, и во́ду из ка́мене источи́вый дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, десни́цею еди́ною, и кре́постию Мое́ю.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Во́лею обнища́л еси́, естество́м бога́тый Христе́: взалка́л еси́ пости́вся, насыща́яй вся́кое живо́тно. те́м мя́ насы́ти а́лчущаго Твоея́ благода́ти, и покажи́ та́мошния трапе́зы сло́ве о́бщника.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Ла́заря ни́щаго мя́ покажи́ грехо́в, Христе́, и расточи́ бога́тство, е́же зле́ собра́х, и соверше́нное Твое́ любле́ние ще́дре испо́лнив, та́мошняго изба́ви мя́ муче́ния стра́шнаго.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

О́троки обостри́в си́льнейшыя огня́, иногда́ в Вавило́не соде́ла по́ст: те́м поревнова́вши о душе́ моя́, не уныва́й, и о́гнь сладостра́стий ду́ха угаси́ши росо́ю.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Тебе́ вопие́м ро́ждшей ра́дость, Богоро́дице Де́во обра́дованная: Бо́га, Его́же родила́ еси́, умоли́, изба́витися от бе́д и тли́, воспева́ющым тя́ при́сно.

 

И́ный трипе́снец, господи́на Фео́дора. Гла́с 5.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г, об ону́ страну́ Иорда́на ходя́й, слы́шав я́ко Ла́зарь боли́т, и реки́й: я́ко не у́мрет, но е́сть сие́ о сла́ве Мое́й.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Рыда́нием обложи́вшеся Ла́заревы сестры́, стра́сть Тебе́ Ве́детелю все́х явля́ют: но пребыва́еши ма́ло, да воздви́гнеши чу́до, и пока́жеши ученико́м Твои́м стра́шная.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Ны́не украси́ся, о Вифа́ние, ра́достию, сотвори́вши прия́телище Царя́ все́х, я́ко прии́дет к Тебе́, да Ла́заря пока́жет па́ки теку́ща от тле́ния в живо́т.

 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

 

Тро́ичен: Единоца́рственная, Триипоста́сная Еди́нице, Госпо́дство и Ца́рство веко́в, Тя́ сла́вят Отца́, и Сына, и Свята́го Ду́ха, мно́жество А́нгел, и все́ естество́ челове́ческое.

 

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Богоро́дичен: Кто́ не диви́лся бы зря́ в Тебе́ Соде́теля Де́во, назда́вшаго Ада́ма па́дшаго, несказа́нным соедине́нием, из Тебе́ пло́тию рожде́нна, неизме́нно, во спасе́ние на́ше.

 

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г, в пло́ть облеки́йся во́лею Мое́ю, да спасу́ Ада́ма, от ле́сти па́дшаго в преступле́ние зми́ем.

 

Песнь 3

 

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

 

Богоро́дица рече́:

 

Оскуде́ князь от Иу́ды, вре́мя наста́ про́чее,/ в не́же яви́тся язы́ков наде́жда, Христо́с;/ ты же, ка́ко Сего́ рожду́, Де́ва су́щи, скажи́?

 

А́нгел возопи́:

 

И́щеши от мене́ уве́дети, Де́во, о́браз зача́тия Твоего́,/ но той несказа́нен есть:/ Дух же Святы́й, зижди́тельною си́лою осени́в Тя, соверши́т.

 

Богоро́дица рече́:

 

Моя́ прама́ти, прие́мши ра́зум змии́н, пи́щи Боже́ственныя изгна́на бысть,/ те́мже и Аз бою́ся целова́ния стра́ннаго твоего́,/ стыдя́щися поползнове́ния.

 

А́нгел возопи́:

 

Бо́жий предста́тель, по́слан есмь Боже́ственный пове́дати Тебе́ сове́т./ Что́ мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося?/ Что́ благогове́еши мне, Влады́чице,/ Тебе́ че́стно благогове́ющему?

 

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Седа́лен праздника, глас 8.

 

Сло́во Бо́жие на зе́млю ны́не сни́де, А́нгел предста́, вопия́ Де́ве:/ ра́дуйся, Благослове́нная, Я́же печа́тию еди́на сохра́ншися,/ во утро́бе прие́мши предве́чнаго Сло́ва и Го́спода,/ да от пре́лести спасе́т, я́ко Бог, род челове́ческий.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Ин седа́лен праздника:

 

По́слан бысть с Небесе́ Архистрати́г Гаврии́л от Бо́га,/ ско́ро предста́ ко одушевле́нному гра́ду, глаго́ля к Ней я́вственно:/ Зижди́теля прии́меши, Де́во, во утро́бе/ и роди́ши Сего́ непрело́жне с пло́тию./ Те́мже по́слан есмь возвести́ти Тебе́ стра́нное рождество́, Чи́стая,/ и стою́, зовя́ Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Богоро́дица рече́:

 

Свяще́нную не́кую Де́ву ражда́ющую слы́шах проро́ка, дре́вле Емману́ила проре́кша;/ хощу́ же разуме́ти, ка́ко Божества́ растворе́ние естество́ челове́ческое претерпи́т?

 

А́нгел возопи́:

 

Яви́ла есть купина́, неопа́льна пребы́вши,/ прие́мши пла́мень, обра́дованная Всепе́тая, на Тебе́ таи́нства пресла́вное:/ по рождестве́ бо пребу́деши Чи́стая Присноде́ва.

 

Богоро́дица рече́:

 

Освеща́емь сия́нием Бо́га Вседержи́теля,/ и́стины пропове́дниче, глаго́ли, Гаврии́ле, и́стиннейшая:/ ка́ко, нетле́нне бы́вши чистоте́ Мое́й,/ Сло́ва рожду́, с пло́тию Безпло́тнаго?

 

А́нгел возопи́:

 

Со стра́хом Тебе́, я́ко раб Госпоже́, предстою́,/ с боя́знию, Отрокови́це, ны́не смотри́ти стыжду́ся Тебе́,/ я́ко бо дождь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во О́тчее, я́ко благоволи́.

 

Катавасия: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

 

Богоро́дица рече́:

 

Разуме́ти не могу́ Твои́х слове́с изве́стия:/ чудеса́ бо бы́ша мно́жицею,/ Боже́ственною си́лою чудоде́йствуема,/ зна́мения и о́бразы зако́ннии,/ роди́ же де́ва неискусому́жне никогда́же.

 

А́нгел возопи́:

 

Диви́т, Всенепоро́чная, и стра́нно бо чу́до Твое́,/ еди́на бо Ты всех Царя́ прии́меши во утро́бе, воплоща́ема,/ и Тя прообразу́ют проро́ческая рече́ния, и гада́ния, и зако́ннии о́бразы.

 

Богоро́дица рече́:

 

Все́ми Невмести́мый и все́ми Неви́димый,/ ка́ко сей мо́жет во чре́ве деви́че всели́тися, е́же Сам созда́?/ Ка́ко же и зачну́ Бо́га Сло́ва, собезнача́льна Отцу́ и Ду́ху?

 

А́нгел возопи́:

 

К Твоему́ пра́отцу Дави́ду обеща́вся/ посади́ти от плода́ Твоего́ чре́ва на престо́ле ца́рства его́,/ Иа́ковлю Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние.

 

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Царю́ сил.

 

Богоро́дица рече́:

 

Глаго́л твои́х, Гаврии́ле, глас ра́дованен прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго испо́лнихся:/ ра́дость бо пове́даеши и весе́лие возвеща́еши безконе́чное.

 

А́нгел возопи́:

 

Тебе́ даде́ся ра́дость, Богома́ти Боже́ственная,/ Тебе́, е́же ра́дуйся, вся тварь вопие́т, Богоневе́сто:/ Ты бо еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́ся, Чи́стая.

 

Богоро́дица рече́:

 

Е́вы Мно́ю ны́не да упраздни́тся осужде́ние,/ да возда́стся Мно́ю долг днесь,/ Мно́ю заи́мствование дре́внее да да́стся преиспо́лнено. 

 

А́нгел возопи́:

 

Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу/ благослови́тися в се́мени его́ язы́ком, Чи́стая,/ Тобо́ю же коне́ц обеща́ние прие́млет днесь.

 

Катавасия: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Царю́ сил.

 

Го́споди, поми́луй. Три́жды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Конда́к праздника, глас 8:

 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

И́кос:

 

А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся!/ и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь;/ ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Богоро́дица рече́:

 

Свет невеще́ственный пове́дая, в веще́ственне телеси́ совокупля́емь за милосе́рдие мно́гое,/ све́тлое благове́щение, Боже́ственная пропове́дания, ны́не взыва́еши Ми:/ благослове́н, Всечи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

 

А́нгел возопи́:

 

Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ ра́дуйся, Пречи́стая,/ ра́дуйся, прия́телище Бо́жие,/ ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние,/ Е́вы избавле́ние, горо́ свята́я,/ прея́вственное свяще́ние и черто́г безсме́ртия.

 

Богоро́дица рече́:

 

Ду́шу очи́сти, те́ло освяти́,/ це́рковь сотвори́ мя вмести́тельну Бо́га,/ ски́нию Богоукра́шену, одушевле́н храм наи́тием Пресвята́го Ду́ха/ и Жи́зни чи́стую Ма́терь.

 

А́нгел возопи́:

 

Я́ко многосве́тлую свещу́ и Богоде́ланен черто́г,/ ви́жу Тя ны́не, я́ко злат киво́т,/ зако́на Пода́теля приими́, Богоневе́сто,/ благоизво́лившаго челове́ческое изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́.

 

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

 

Песнь 8

 

Праздника:

 

Ирмо́с: Слы́ши, Отрокови́це, Де́во чи́стая,/ да рече́т у́бо Гаврии́л/ сове́т Вы́шняго дре́вний и́стинный:/ бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́./ Тем и, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Ум всяк побежда́ется земны́х, – отвеща́ Деви́ца, –/ и́щущи, я́же Мне веща́еши, пресла́вная:/ слы́шах твоя́ словеса́, но бою́ся, ужаса́ющися,/ да не ле́стию Мя, я́ко Е́ву, дале́че по́слеши от Бо́га./ Но оба́че се вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Се Тебе́ недоуме́нное разреши́ся, – глаго́лет к сим Гаврии́л, – до́бре бо рекла́, еси́, вещь неудобопости́жна./ Словесе́м Твои́х усте́н повину́ющися про́чее,/ не сумни́ся, я́ко ле́сти, я́коже ве́щи, ве́руй./ Аз бо, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Зако́н сей от Бо́га есть челове́ком, – Непоро́чная а́бие глаго́лет, –/ от о́бщия любве́ рождество́ происхо́дит./ Не вем супру́жника сла́сти всеконе́чно,/ ка́ко, у́бо глаго́леши, я́ко рожду́?/ Бою́ся, еда́ лесть глаго́леши?/ Но оба́че се вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Глаго́лы, я́же мне веща́еши, Чи́стая, –/ А́нгел па́ки глаго́лет, –/ обы́чая есть рождества́ челове́ков сме́ртных,/ и́стинно Бо́га Тебе́ обещава́ю,/ па́че сло́ва же и смы́сла воплоща́ема, я́ко весть, из Тебе́./ Те́мже и, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Явля́ешися Мне и́стины веща́тель, – рече́ Де́ва, –/ ра́дости бо о́бщия прише́л еси́ благове́стник./ Ду́шу у́бо очи́стих с те́лом, и по глаго́лу твоему́ бу́ди Мне,/ да всели́тся Бог в Мя, к Нему́же вопию́ с тобо́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Трипеснец Триоди:

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Помышля́ю мно́жество согреше́ний, и уя́звлен жа́лом со́вести, я́коже в пла́мени болю́ окая́нный: уще́дри мя́ Сло́ве Бо́жий, Твое́ю ми́лостию.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Презре́в Ла́зарева исправле́ния, неми́лостиваго бога́таго нра́вом позави́дех: благоутро́бне Бо́же, обрати́в мя́ уще́дри, да Тя́ сла́влю во ве́ки вся́.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Душе́вною боле́знию одержи́мь, и умре́ти хотя́ отча́янием, Твоего́ Иису́се посеще́ния тре́бую, оживотвори́вшаго Тебе́ призыва́ющыя.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

 

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во, ты́ мя спаси́, мое́й не́мощи бу́ди по́мощь, Воли́теля Ми́лости роди́вшая, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

 

И́ный:

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Ра́дуйся Вифа́ние, Ла́зарево оте́чество: в тебе́ бо Христо́с предста́в вели́чие соверши́т, оживи́в Ла́заря.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Ла́зарь боле́знует, да Ты́ просла́вишися Сы́не Бо́жий о не́м: и пою́т Тя́ непреста́нно дела́ вся́ Го́спода.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Доброде́телей ве́тви к Сре́тению Христо́ву гото́вяще, ны́не зове́м: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

 

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

 

Тро́ицу Всесвяту́ю во Отце́, и Сы́не, и Ду́хе, воспева́юще пое́м: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

 

И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Богоро́дичен: Неизрече́нное Твое́ Рождество́ вси́ пое́м Чи́стая, и чту́ще Его́ я́ко Бо́га, благослови́м вся́ дела́, я́ко Соде́теля и Го́спода.

 

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки.

 

Катавасия: Преподо́бнии Твои́ о́троцы в пещи́ Христе́ воспева́юще глаго́лаху: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

 

Пое́м припе́в пра́здника: 

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Па́че смы́сла заче́нши Бо́га, естества́ обы́чая утаи́ся, Отрокови́це,/ Ты бо в рождестве́ ма́терскаго избежа́ла еси́ тле́ннаго естества́/ и превы́шши су́щи./ Те́мже досто́йно слы́шиши:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Ка́ко то́чиши млеко́, Де́во Чи́стая, не мо́жет изрещи́ язы́к зе́млен,/ стра́нну бо естества́ показу́еши вещь, зако́ннаго рождества́ уста́в прехо́диши./ Те́мже досто́йно слы́шиши:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Та́йно во свяще́нных писа́ниих/ глаго́лася о Тебе́, Ма́ти Вы́шняго,/ ле́ствицу бо дре́вле Иа́ков, Тя образу́ющую, ви́дев, рече́:/ степе́нь Бо́жия сия́./ Те́мже досто́йно слы́шиши:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Чу́дное священноявле́нному Моисе́ю/ купина́ и огнь показа́ чу́до,/ ища́й же конца́ в прехожде́нии време́н, во Отрокови́це чи́стей, рече́, узрю́./ Е́йже, я́ко Богоро́дице, да рече́тся:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Дании́л Тя го́ру нарече́ мы́сленную,/ роди́тельницу же Бо́жию Иса́ия,/ ви́дит же, я́ко руно́, Гедео́н,/ Дави́д же свяще́ние глаго́лет, дверь же Тя ин./ Гаврии́л же Тебе́ взыва́ет:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Трипеснец Триоди:

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Пре́жде вкуше́ние го́рькое челове́ка первозда́ннаго лю́те из рая́ изгна́, и сме́рти се́ти припряже́: пости́ся о душе́ моя́, бе́гай подража́ния, бе́гай наслажде́ния сла́сти многоболе́зненныя.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Во у́м прие́млю Твое́ суди́ще, и пла́мень неугаси́мый, Судие́ пра́веднейший, себе́ осужда́ю пре́жде суда́: ужасо́хся бо и трепе́щу, безме́рно прегреши́в Тебе́, я́ко и́н никто́же на земли́. те́мже молю́ Тя, уще́дри мя́.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Страсте́й измы́емся омраче́ния, просвети́тельными моли́твами, и доброде́телей ве́тви нося́ще, сре́сти Христа́ потщи́мся, на жребя́ти ча́ема ны́не все́сти, гото́вяща же ся страда́ти, за е́же спасти́ на́с.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Богоро́дичен: Из тебе́ Де́во Богоблагода́тная, в нощи́ страсте́й одержи́мым, возсия́ све́та и ми́ра Христо́с Пода́тель, от невня́тия разреша́яй преступле́ние, и избавле́ние на́м я́ве да́руяй.

 

И́ный:

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Ны́не мертвогро́бная гото́ви Ла́заре му́дре, сконча́ешися бо от жи́зни, у́тро умре́ти имы́й, гро́б узри́, въоньже всели́шися: но тебе́ Христо́с па́ки оживи́т, воздви́г четверодне́вна.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Вифа́ние лику́й, к тебе́ бо прии́дет Христо́с, чу́до соверша́я ве́лие и стра́шное, связа́в сме́рть, воскреси́т вся́ко я́ко Бо́г Ла́заря уме́ршаго, и Зижди́теля велича́юща.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Прииди́те угото́вим Го́сподеви к сре́тению, ве́тви доброде́телей нося́ще Ему́: та́ко бо Его́ прии́мем, я́коже во гра́де Иерусали́ме в души́ на́шей, покланя́ющеся и пою́ще Его́.

 

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

 

Тро́ичен: Еди́но Существо́ Тя́ воспева́ю, Безнача́льная Тро́ице, Честна́я Живонача́льная, Несеко́мая Еди́нице, О́тче нерожде́нне, и рожде́нне Сло́ве и Сы́не, и Ду́ше Святы́й, спаси́ на́с пою́щих Тя́.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Богоро́дичен: Па́че ума́ рождество́ Твое́ Богома́ти, без му́жа бо зача́тие в Тебе́, и Де́вственное Рождество́ бы́сть: и́бо Бо́г е́сть рожде́йся, Его́же велича́юще, Тя́ Де́во ублажа́ем.

 

Ирмо́с: Иса́ие лику́й, Де́ва име́ во чре́ве, и роди́ Сына Емману́ила, Бо́га же и челове́ка, Восто́к и́мя ему́: Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

 

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву. 

 

Катавасия: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Свети́лен праздника:

 

А́нгельских сил Архистрати́г/ по́слан бысть от Бо́га Вседержи́теля к Чи́стей и Де́ве/ благовести́ти стра́нное и неизрече́нное чу́до:/ зане́ Бог, я́ко Челове́к, из Нея́ младоде́йствуется без се́мене,/ назида́яй весь челове́ческий род./ Лю́дие, благовести́те обновле́ние ми́ра.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Ин свети́лен праздника:

 

Е́же от ве́ка днесь познава́ется та́инство Бо́жие:/ Бог Сло́во Сын Де́вы Мари́и за милосе́рдие быва́ет,/ и ра́дость благове́щения Гаврии́л провещава́ет./ С ни́мже возопие́м Ей:/ ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

 

 

 

Хвали́тны

 

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. / Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 

Стихиры на хвалитех, глас 1:

 

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

 

С Небе́сных круго́в слете́в Гаврии́л в Назаре́т,/ прии́де к Де́ве Мари́и,/ вопия́ Ей: ра́дуйся!/ Зачне́ши Сы́на, Ада́ма дре́внейшаго,/ Творца́ веко́в и Изба́вителя/ вопию́щих Тебе́:/ ра́дуйся, Чи́стая.

 

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

 

Соприсносу́щное Сло́во Пребезнача́льнаго Отца́,/ не разлучи́вся Го́рних,/ ны́не предста́ до́льным, ра́ди кра́йняго благоутро́бия,/ ми́лость прие́м, е́же на ны поползнове́ния,/ и, Ада́мову нищету́ восприе́м,/ вообрази́ся в чужде́е.

 

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

 

Гаврии́л, Де́ве благове́стие с Небесе́ прине́с,/ вопия́ше: ра́дуйся!/ Зачне́ши во чре́ве Твое́м/ Тобо́ю вмести́маго,/ Невмести́маго же все́ми,/ и ражда́ющая яви́шися/ от Отца́ пре́жде денни́цы возсия́вшаго.

 

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

 

Пресу́щественное Сло́во,/ пло́тию всели́вся в Тя/ О́тчим сове́том, Богоро́дице Де́во,/ назда́ род, и́же по нам,/ па́дший от дре́вния кля́твы./ Тем – е́же ра́дуйся – Тебе́ вси, Ма́ти Христо́ва,/ со А́нгелом вопие́м ве́рно.

 

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

 

Е́же от ве́ка та́инство открыва́ется днесь,/ и Сын Бо́жий Сын челове́чь быва́ет,/ да, ху́ждшее восприе́м, пода́ст ми лу́чшее./ Солга́ся дре́вле Ада́м,/ и Бог, возжеле́в бы́ти, не бысть:/ Челове́к быва́ет Бог,/ да бо́га Ада́ма соде́лает./ Да весели́тся тварь, да ликовству́ет естество́,/ я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т/ и – е́же ра́дуйся – прино́сит, печа́ли сопроти́вное./ За милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся,/ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

 

Великое славословие

 

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

 

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 

Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

 

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. 

 

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Го́споди, поми́луй. 12.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

На стихо́вне стихи́ры, гла́с 5:

 

Сти́х: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди, и возра́довахомся и возвесели́хомся, во вся́ дни́ на́шя возвесели́хомся, за дни́, в ня́же смири́л ны́ еси́, ле́та, в ня́же ви́дехом зла́я: и при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны и́х.

 

Поползну́вшися прегреше́ньми, и плени́цами согреше́ний свя́зана, о душе́, что́ уныва́еши? что́ лени́шися? бе́гай при́сно я́коже Ло́т Содо́ма и Гомо́рры, нечистоты́ запале́ния. не возвраща́йся вспя́ть, и бу́деши я́ко сто́лп со́льный, на горе́ спаса́йся доброде́телей, бе́гай при́сно немилосе́рднаго бога́таго, безъутро́бия горе́ния. в не́дра прейди́ Авраа́мова я́ко Ла́зарь, смиренному́дрием возопи́й: упова́ние мое́, и прибе́жище мое́, Го́споди сла́ва Тебе́.

 

Сти́х: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ ру́к на́ших испра́ви на на́с, и де́ло ру́к на́ших испра́ви. 

 

Му́ченичен: Страстоте́рпцы Твои́ Го́споди, чи́ны А́нгельския подража́вше, я́ко безпло́тни му́ки претерпе́ша, единомы́сленное упова́ние иму́ще, обеща́нных благи́х наслажде́ние. те́х моли́твами Христе́ Бо́же на́ш, ми́р да́руй ми́рови Твоему́, и душа́м на́шым ве́лию ми́лость.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 8:

 

Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́,/ и́бо Отцу́ Соприсносу́щный, Собезнача́льный и Сопресто́льный,/ щедро́тство прие́мь и человеколю́бную ми́лость,/ Себе́ поста́ви во истоща́ние/ благоволе́нием и сове́том О́тчим/ и во утро́бу всели́ся Деви́чу, предочище́нную Ду́хом./ О, чудесе́! Бог в челове́цех,/ Невмести́мый в ложесна́х, Безле́тный в ле́то,/ и е́же пресла́внее, я́ко и зача́тие безсе́менно,/ и истоща́ние несказа́нно, и та́инство ели́ко./ Бог бо истощава́ется, и воплоща́ется, и зи́ждется,/ А́нгелу к Чи́стей зача́тие глаго́лавшу:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ име́яй ве́лию ми́лость.

 

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

 

Трисвято́е. Сла́ва и ны́не: Пресвята́я Тро́ице: 

 

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва и ны́не: О́тче наш:

 

Тропа́рь пра́здника, глас 4:

 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

 

Го́споди, поми́луй. 40.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Молитва святаго Ефрема Сирина:

 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

 

ПЕРВЫЙ ЧАС

 

Прииди́те, поклони́мся Цареви нашему Богу.

 

Приидите, поклонимся Христу, Цареви нашему, Богу.

 

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

 

Псалом 5

 

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

 

Псалом 89

 

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

 

Псалом 100

 

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды.

 

Сла́ва: 

 

Тропа́рь пра́здника, глас 4:

 

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

 

И ны́не:

 

Богородичен:

 

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Та́же:

 

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, / и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

 

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Сла́ва, и ны́не:

 

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

[Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь. (Мф. 6: 9-13)]

 

Конда́к праздника, глас 8:

 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Го́споди, поми́луй. 40.

 

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

 

Молитва святаго Ефрема Сирина:

 

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Земной поклон.

 

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Земной поклон.

 

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Земной поклон.

 

И молитву часа:

 

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мiр, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

 

Кондак Богородицы: 

 

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

 

Сла́ва, и ны́не:

 

Го́споди, поми́луй. Трижды. Благослови́.

 

Отпу́ст

 

Христе́, и́стинный Бо́же наш, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

 

Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла, / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего высокопреосвяще́ннейшаго и́мярек, / митрополи́та [или́: архиепи́скопа; или́: преосвяще́ннейшаго и́мярек, епи́скопа] [его́же есть о́бласть], / настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма на́шего, / домочадцы наша и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.

 

 

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА. молитва, читаемая священником в конце Божественной литургии 

http://www.pravenc.ru/text/182389.html